Jsme instalatéři,
kteří si poradí s vaším rozvodem vody,
domovní ČOV, kanalizací, ale i topením

Naše služby

S čím vám můžeme pomoci

O nás

Čím se zabýváme

Jsme parta instalatérů, která má dlouholeté zkušenosti s rozvody pitné vody a topnými systémy v rodinných domech. V posledních letech jsme sbírali zkušenosti v provozech úpraven pitných vod a čistíren odpadních vod. Nabízíme komplexní služby týkající se novostaveb, ale i rekonstrukcí objektů. Vystrojíme vaše vrty technologií, dopravíme vodu z vrtu do vašeho domu. Poradíme si s montáží a servisem vaší domovní ČOV nebo septiku a také vás zaškolíme, aby vaše zařízení dobře fungovalo. Jsme certifikovaní k odběru vzorků pitné i odpadní vody a zařídíme vám veškeré potřebné protokoly.

Působnost

Kde nejvíce pracujeme

Nejvíce klientů máme v Královéhradeckém kraji, zejména na Náchodsku, kde sídlíme. Působíme ale po celé České republice.

Kontaktujte nás

Spolupráce

Partneři a dodavatelé

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo